Indmeldelse

Man bliver meldt ind i Sydfyns Squash Club ved at indbetale kontingent for den ønskede periode på reg.nr. 2029 kontonr. 01 20 93 59 84 i Nordea Bank.

Man skal huske at oplyse navn, adresse, tlf.nr., e-mail-adresse samt fødselsdato og -år til klubbens kasserer.

Når kontingentindbetalingen er registreret, får man et medlemsnummer, som man skal oplyse ved banereservation.