Sydfyns Squash Club

Sydfyns Squash Club, som er stiftet I 1988, er en af de idrætsforeninger I Svendborg Kommune, som har eller har haft divisionsstatus.

Squashklubben er også kendt for sit strukturerede ungdomsarbejde, hvor klubben blandt andet i 2004 af Danmarks Idræts-Forbund blev certificert som “En børnevenlig idrætsforening.”

Flere år i træk har klubben arrangeret SommerSkoler for børn i alderen 7-14 år, og i 1988 afholdt squashklubben den hidtil største juniorturnering i Danmark.

Klubben har ca. 400 medlemmer, som utålmodigt står og tripper for at få et sted at dyrke deres idræt.

Vores squashklub er ikke blot en idrætsforening. Vi er også et socialt forpligtende fællesskab, hvor alle yder efter evne og nyder efter behov.

Sydfyns Squash Club ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Klubben er medlem af Dansk Squash Forbund og af Svendborg Idræts Samvirke.

For tiden er klubben inde i nogle særdeles positive drøftelser med Svendborg Kommune om en eventuel etablering af et squashcenter.

Der er ingen nye aktiviteter.